U bent hier:

Heeft u recht op zelfstandigenaftrek ?

Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, dus u heeft een eenmanszaak of vennootschap onder firma, dan heeft u mogelijk recht op de zelfstandigenaftrek.

Of u in aanmerking kunt komen voor de zelfstandigenaftrek hangt af van meerdere factoren;

  • U dient minimaal 1225 uren op jaarbasis aan uw onderneming te besteden. Dit zijn niet alleen de gedeclareerde uren, maar u moet ook de tijd rekenen dat u hebt besteedt aan uw administratie, aan uw commerciële activiteiten, maar ook bijvoorbeeld de wekelijkse schoonmaak van uw pand als u een bedrijfspand op afstand heeft telt mee voor het urencriterium.
  • U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld een loondienst. Was u in 1 van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, dan heeft u in principe recht op de zelfstandigenaftrek. Heeft u nog niet de AOW leeftijd bereikt ( in 2014 is dat 65 jaar en 2 maanden), dan heeft u recht op een korting op de winst van € 7.280,- (in 2014).

Heeft u de AOW leeftijd al wel bereikt dan is dit bedrag de helft van de aftrek voor ondernemers die de AOW leeftijd nog niet hebben bereikt.

Wie, wat, waar

De zelfstandigenaftrek geeft u of uw belastingconsulent aan in uw belastingaangifte door de vraag, of u aan het urencriterium voldoet, te beantwoorden met “ja” of “nee”. De aftrek kan nooit meer zijn dan de behaalde winst.

Voorbeeld:

U heeft een winst van € 6.280,-. U past de zelfstandigenaftrek toe door op “ja” te drukken. Uw belastbare winst, ofwel fiscale winst, wordt nihil. U claimt nu niet de volledige zelfstandigenaftrek immers, er blijft nog 6.280 – 7.280 = € 1.000,- aftrek over. Dit mag u meenemen in de 9 volgende jaren.

Wie controleert mij ?

Natuurlijk weet u zelf het beste hoeveel uren u daadwerkelijk aan de onderneming hebt besteedt. Maar er kunnen verschillen van inzicht zijn waardoor u misschien onterecht de zelfstandigenaftrek misloopt of aangeeft. Uw belastingadviseur zou preventief moeten controleren in hoeverre het reëel is dat de zelfstandigenaftrek is toegepast. Heeft u geen adviseur, dan zult u dit zelf naar waarheid moeten controleren. U zult in ieder geval, met en zonder adviseur, bij moeten houden hoeveel uren u waaraan besteedt hebt. Zoveel te gedetailleerder u dit bijhoudt zoveel te geloofwaardiger het overkomt op de Belastingdienst bij een eventuele controle. Ideaal zou het zijn om een lijst dagelijks bij te werken in bijvoorbeeld Excel en daarnaast een agenda te gebruiken.

Het gaat er uiteindelijk om hoe realistisch het is bij een bepaalde omzet en bij bepaalde werkzaamheden de zelfstandigenaftrek te claimen. Dat is per ondernemer verschillend.    

Wilt u overleggen ?

Dit is een beknopte uitleg van de zelfstandigenaftrek. Mocht u meer willen weten over de zelfstandigenaftrek of heeft u opmerkingen over dit artikel, bel ons dan geheel vrijblijvend op 050-5799566 voor telefonisch overleg. U kunt uw vraag ook via ons contactformulier stellen, dan reageren wij op werkdagen binnen 24 uur.

 

© 2013-2014 André Houtman H&H Financieel Administratie en Adviesbureau

Verhuisbericht

Vanaf 15 januari 2018 zijn wij gestart in ons nieuwe kantoor, gevestigd aan de Rouaanstraat 18 in Groningen. (Letop: u vindt ons dus niet meer op het oude adres aan de Koningsweg)

Moderne bedrijfsadministraties

H&H in Groningen is een administratiekantoor van deze tijd. De armen gaan uit de mouwen wanneer een stapel ordners op verwerking wacht.  Daarbij maken wij ook gebruik van ICT.  Zo kunnen wij samen met onze klanten boekhouden. Lees meer