U bent hier:

inkomstenbelasting

kerstpakketten

Per 1 januari 2015 is het voor de werkgever verplicht om  de werkkostenregeling toe te passen. Dit betekend dat de kerstpakketten dit jaar binnen de forfait van 1,2% van de totale loonsom vallen. 

De gelekte begrotingsstukken zijn door RTL Nieuws ingezien, zij spreken van een “feestbegroting”. Werkenden gaan er gemiddeld 2,6% op vooruit. Ondanks eerdere berichtgevingen gaan ook ouderen er nog een klein stukje op vooruit.

Alleenstaanden met een minimumloon gaan er 5,3% op vooruit, terwijl een alleenstaande ouder kan rekenen op een stijging van 4,4%. Bij werkenden zijn het de tweeverdieners met een salaris van anderhalf keer modaal en met kinderen die het sterkst aan koopkracht stijgen, 3,5%. Als beide ouders modaal verdienen dan is dat ongeveer 2,7%.

Op 30 januari 2015 is een besluit in werking getreden waarbij duidelijk is geworden dat de laadpaal bij de woning van de werknemer voor de zakelijke elektrische auto onbelast mag worden vergoed door de werkgever. De werkgever mag de laadpaal bij uw eigen woning laten plaatsen, maar u mag ook zelf de laadpaal aanschaffen en uw werkgever de daadwerkelijke aanschafkosten laten vergoeden. Over de waarde van de laadpaal hoeft geen bijtelling te worden berekend, het hoeft dus niet tot de cataloguswaarde van de auto worden gerekend.

Wijzigingen belastingen 2015 voor particulieren

In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt.

 

Hoogte van uw toeslagen kan veranderen

Hebt u zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Dan kan de hoogte van uw toeslag veranderen. Meer informatie over de veranderingen vindt u bij Uw toeslagen in 2015.

Uw voorschotbeschikking voor 2015 vindt u vanaf 1 december in Mijn toeslagen.

 

Wijziging in belastingen (semi-)elektrische auto

In het tussenjaar 2016 verandert de autobelasting. Volledig elektrische auto’s worden helemaal vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Semi-elektrische auto’s voor de helft. Daarnaast wijzigt de fiscale bijtelling voor auto's van de zaak. Hoe 'schoner' de auto, hoe lager de bijtelling.

Onaangename verrassing Belastingdienst

Sinds 1 januari 2014 is een aantal belastingregels veranderd. De kans is groot dat u daardoor over 2014 meer belasting moet betalen dan u verwacht, of minder terugkrijgt.

Geldt voor u het volgende?

  • U had in 2014 een of meer van de volgende inkomsten:
    • loon
    • uitkering
    • winst uit onderneming
    • resultaat uit overig werk
  • Deze inkomsten waren in totaal hoger dan € 25.000.

Dan hebt u in 2014 vermoedelijk te weinig belasting betaald.

De BGL vervangt de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR. Bij de VAR vraagt een zzp´er vooraf een oordeel van de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet wordt beoordeeld als loon. De opdrachtgever is nu niet betrokken bij deze aanvraag en ondervindt geen gevolgen als achteraf blijkt dat geen sprake was van ondernemerschap van de zzp´er, maar van een dienstbetrekking. De financiële consequenties komen in dat geval alleen voor rekening van de zzp’er.

Wat is het belang van ondernemerschap?

Het ondernemerschap in fiscale zin biedt u voordelen. U heeft recht op ondernemersfaciliteiten waarop de werknemer in loondienst of de resultaatgenieter géén recht heeft. We noemen:

Pagina's

Verhuisbericht

Vanaf 15 januari 2018 zijn wij gestart in ons nieuwe kantoor, gevestigd aan de Rouaanstraat 18 in Groningen. (Letop: u vindt ons dus niet meer op het oude adres aan de Koningsweg)

Moderne bedrijfsadministraties

H&H in Groningen is een administratiekantoor van deze tijd. De armen gaan uit de mouwen wanneer een stapel ordners op verwerking wacht.  Daarbij maken wij ook gebruik van ICT.  Zo kunnen wij samen met onze klanten boekhouden. Lees meer