U bent hier:

Einde VAR verklaring, start wet DBA

Per 1 mei is de VAR definitief verleden tijd geworden en is de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) in werking getreden. 

Wat houdt dit nu precies in en waar liggen de aandachtspunten en risico’s?  Er is al veel over gezegd en geschreven, maar op veel punten is er op dit moment nog steeds geen duidelijkheid en is het afwachten hoe de Belastingdienst in bepaalde situaties oordeelt. Tot 1 mei 2017 treedt de Belastingdienst daarom adviserend, controlerend en corrigerend op. Er volgen tot 1 mei 2017 geen boetes, mits u geen misbruik van de situatie heeft gemaakt en uw inspanningsverplichting bent nagekomen.

Hieronder treft u samengevat de belangrijkste punten aan.

 

Hoe zat het met de VAR ook alweer?

Kon de opdrachtnemer (onderaannemer) een VAR-wuo of VAR-dga overleggen, dan wist de opdrachtgever (aannemer) zeker dat hij  geen loonheffingen hoefde af te dragen voor de opdrachtnemer. Bij een controle van de Belastingdienst achteraf lag het risico vooral bij de onderaannemer.

 

En hoe gaat het nu vanaf 1 mei 2016?

Om er zeker van te zijn dat de opdrachtgever geen loonheffingen voor de onderaannemer hoeft af te dragen, moet er volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst worden gewerkt. Dit kan de reeds bestaande overeenkomst zijn die u ter controle voorlegt aan de Belastingdienst, maar dit kan ook een nieuwe modelovereenkomst zijn welke door de Belastingdienst beschikbaar is gesteld.

Maar belangrijker nog, om er zeker van te zijn dat er voor de onderaannemer geen loonheffingen hoeft te worden afgedragen moet u in de praktijk ook echt gaan werken volgens de opgestelde overeenkomst. De Belastingdienst kijkt namelijk altijd achteraf of er daadwerkelijk geen verkapte dienstbetrekking bestaat. De werkelijke situatie is dus leidend. 

Als u op voorhand al weet dat de werkzaamheden van de betreffende onderaannemer niet als dienstbetrekking kunnen worden aangemerkt, dan hoeft u helemaal niets te doen. Denkt u hierbij aan de schilder of schoonmaker die voor veel particulieren thuis werkzaamheden verricht. 

 

Bepalingen dienstbetrekking

Hierna treft u een opsomming van de punten aan waarop de Belastingdienst let bij het bepalen of er al dan niet sprake van een dienstbetrekking is. 

1. Beloning

Is er een verplichting van de opdrachtgever om de onderaannemer voor het werk te betalen. Dit is in feite in alle gevallen te beantwoorden met “Ja”.

Als werkgever bent u ook verplicht om uw werknemer voor zijn uitgevoerde werkzaamheden te betalen. Om van de Belastingdienst toch het oordeel “Geen dienstbetrekking” te krijgen kunt u de volgende bepaling in de overeenkomst opnemen;

“De opdrachtnemer krijgt alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten”.

2. Gezagsverhouding

Is er de verplichting van de onderaannemer om instructies van de opdrachtgever op te volgen? Dit is niet zomaar met ja of nee te beantwoorden. Instructies aangaande algemene veiligheidseisen, het gebruik van correct gereedschap en beoordeling van de voortgang zijn normale instructies richting onderaannemer. Dit zijn aanwijzingen maar ze hebben niet een gezagsverhouding tot gevolg.  Om van de Belastingdienst het oordeel “Geen dienstbetrekking” te krijgen kunt u de volgende bepalingen in de overeenkomst opnemen;

“De opdrachtnemer is vrij om de concrete inhoud van het werk te bepalen en op zijn manier het werk uit te voeren”.

“De opdrachtnemer voert de werkzaamheden die in de overeenkomst staan, geheel zelfstandig uit”.

 “De opdrachtnemer mag geen leiding geven of toezicht houden op het werk van de opdrachtnemer”.

3. Persoonlijke arbeid

De verplichting van de onderaannemer om zelf voor de opdrachtgever te werken. Als deze verplichting er daadwerkelijk is, dan neigt dit naar een dienstbetrekking. Om van de Belastingdienst het oordeel “Geen dienstbetrekking” te krijgen kunt u de volgende bepalingen in de overeenkomst opnemen;

“De opdrachtnemer kan zich laten vervangen, zonder dat de opdrachtgever daar iets over te zeggen heeft”.

“De opdrachtnemer kan zich vrij laten vervangen, maar blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en voor het naleven van de afspraken”.

 

Bij het bepalen of er al dan niet een dienstbetrekking bestaat, zal de Belastingdienst naar alle 3 de punten kijken en zullen ze beoordelen hoe deze punten met elkaar samenhangen. Heeft u dus op 1 punt een bepaling in de overeenkomst staan die duidt op een dienstbetrekking, dan wil dat nog niet zeggen dat de werksituatie in zijn geheel als dienstbetrekking wordt aangemerkt.

 

Checklist

Hierna treft u een checklist aan van de belangrijkste toetsingscriteria welke worden toegepast bij de bepaling of er een dienstbetrekking (schijnzelfstandigheid) bestaat. Kunt u “nee” antwoorden, dan is er mogelijk geen dienstbetrekking, antwoord u “ja” dan is er mogelijk wel een dienstbetrekking. Nogmaals, de punten worden in combinatie met elkaar getoetst en bepaald. Op 1 afzonderlijk punt wordt niet het besluit genomen of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. 

Checklist schijnzelfstandigheid

Er bestaat een grote hoeveelheid jurisprudentie over het onderscheid tussen werken als zelfstandige en het werken in dienstbetrekking. De belangrijkste toetsingscriteria die, al dan niet in combinatie met elkaar, worden gehanteerd zijn:

- de opdrachtnemer mag zich niet of alleen met toestemming van zijn opdrachtgever laten vervangen;

- de opdrachtnemer mag zich alleen laten vervangen door iemand uit een vaste groep van personen, die de opdrachtgever zelf ook inschakelt en die de opdrachtgever uit dien hoofde kent;

- er is een verplichting tot het betalen van loon;

- de opdrachtgever geeft leiding en houdt toezicht op het werk van de opdrachtnemer;

- de opdrachtgever geeft aanwijzingen aan de opdrachtnemer over bijvoorbeeld representativiteit, omgang met klanten, werktijden, kenbaarheid middels bedrijfskleding, logo’s op vervoermiddelen en visitekaartjes;

- de opdrachtgever neemt klachten in behandeling over (het werk van) de opdrachtnemer;

- de werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht vormen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever;

- de opdrachtnemer mag niet voor verschillende opdrachtgevers tegelijk werken;

- de opdrachtnemer krijgt doorbetaald bij ziekte of vakantie;

- de opdrachtnemer hoeft het werk niet gratis opnieuw te doen of gratis aan te passen als het niet voldoet aan de overeenkomst;

- de opdrachtgever bepaalt de hoogte van de beloning voor de werkzaamheden;

- de opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die een opdrachtnemer veroorzaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden;

- de opdrachtnemer heeft geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering;

- de opdrachtgever zorgt voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen.

 

Ondanks ons schrijven zult u waarschijnlijk nog met diverse vragen blijven zitten. Schroom dan niet en neemt u gerust per email of telefonisch contact met ons op. Op bepaalde zaken heeft ook de Belastingdienst nog geen duidelijkheid gegeven, maar wij volgen alle ontwikkelingen op de voet zodat we u van goed advies kunnen blijven voorzien. 

Mocht u als opdrachtgever of als onderaannemer een nieuwe overeenkomst nodig zijn, dan kunnen wij dit prima voor u verzorgen. Neemt u dan telefonisch of per email contact met ons op.   

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond (niet hoofdletter-gevoelig).

Verhuisbericht

Vanaf 15 januari 2018 zijn wij gestart in ons nieuwe kantoor, gevestigd aan de Rouaanstraat 18 in Groningen. (Letop: u vindt ons dus niet meer op het oude adres aan de Koningsweg)

Moderne bedrijfsadministraties

H&H in Groningen is een administratiekantoor van deze tijd. De armen gaan uit de mouwen wanneer een stapel ordners op verwerking wacht.  Daarbij maken wij ook gebruik van ICT.  Zo kunnen wij samen met onze klanten boekhouden. Lees meer